główna kontakt Dodaj do ulubionych startuj z nami     

Finanse

Nieruchomo¶ci

giełda

praca

pogoda

rozrywka

tWWWoje Radomsko! i masz co chcesz... wiedzieć

mapa gazety

:: biznes
:: informacje
:: auto
:: dziecko
:: kultura
:: film
:: imprezy
:: media
:: telefony
:: zdrowie i uroda
:: komunikacja
:: organizacje
:: nasze miasto
:: sport
:: turystyka
:: usługi


Reklama

informacje

19.11.2012r.
Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej

LIDERZY s± w Naszym Regionie!!! Radomsko!!! Piotrków Trybunalski. Rogowiec. Ceńmy Pracodawców, którzy bezpieczeństwo pracowników postrzegaj± jako korzy¶ć, a nie straty! Podsumowanie działań prewencyjnych w Okręgowym Inspektoracie Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi w 2012r. w dniu 15 listopada 2012r. (czwartek) o godz. 11.00 w Forum 76 Business Centre, ŁódĽ al. Piłsudskiego 76.

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w 2012r. (XIX edycja):

W kategorii do 50 zatrudnionych:
III miejsce w województwie łódzkim przyznano:
TWIST – POL Sp. z o.o. 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 73a,
PPHU KORKUS - Jan Korkus 98-330 Pajęczno ul. Wieluńska 126.
Wyróżnienie przyznano:
Pabag Sp. z o.o. Bogusław Grz±dziel 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 73a.

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (XIX edycja):
W kategorii powyżej 250 zatrudnionych:
I miejsce w Polsce w 2012r. i I miejsce w województwie łódzkim w 2012r. przyznano:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec ul. ¦więtej Barbary 3 97-400 Bełchatów
Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w 2012r. (XIX edycja):
W kategorii powyżej 250 zatrudnionych:
II miejsce w województwie łódzkim przyznano:
HAERING POLSKA sp. z o.o.
97-300 Piotrków Tryb., ul. Niska 14

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (XIX edycja):
W kategorii do 50 zatrudnionych:
Wyróżnienie przyznano:
TULBUD Józef Tulin, Edyta Paszkowska SPÓŁKA JAWNA
97-400 Bełchatów, os. Okrzei 2/146

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (XIX edycja):
W kategorii powyżej 250 zatrudnionych:
Za udział w konkursie dyplom przyznano:
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Transportowa 5.

Je¶li pracodawca przestrzega przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa pracy, to powinien być pochwalony; je¶li robi więcej, powinien być doceniony i nagrodzony.

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (XIX edycja):
W kategorii do 50 zatrudnionych:
I miejsce w Polsce w 2012r. i I miejsce w województwie łódzkim w 2012r. przyznano:
P.P.H.U. DARTEX Dariusz Kozłowski
91-305 ŁódĽ, ul. Adwokacka 10/12

W kategorii powyżej 250 zatrudnionych:
I miejsce w Polsce w 2012r. i I miejsce w województwie łódzkim w 2012r. przyznano:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec ul. ¦więtej Barbary 3 97-400 Bełchatów
Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” adresowany jest do pracodawców. Organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniej±cych w ich zakładach zagrożeń.
W dniu 15 listopada 2012r. (czwartek) o godz. 11.00 w Forum 76 Business Centre, ŁódĽ al. Piłsudskiego 76 (dojazd i parking od ul. Wydawniczej) odbędzie się podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2012 r. Podczas spotkania nast±pi uroczyste wręczenie 65 laureatom wyróżnień i nagród za udział w konkursach:
Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej.
Buduj Bezpiecznie
Zdob±dĽ Dyplom PIP
Najaktywniejszy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.
Program:
10.30 Rejestracja uczestników
11.00 Uroczyste powitanie
11.10 Informacja o działaniach prewencyjnych i promocyjnych zrealizowanych przez
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
11.25 Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom bior±cym udział w realizacji programów
prewencyjno-promocyjnych
13.25 Występ duetu gitarowego, laureatów konkursów ogólnopolskich
Pan Adam Ciećko oraz Pan Damian Wyrzykowski, uczniowie Pana Marka Tubisa
z Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
13.45 Zakończenie uroczysto¶ci i poczęstunek.

Je¶li pracodawca przestrzega przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa pracy, to powinien być pochwalony; je¶li robi więcej, powinien być doceniony i nagrodzony.

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” adresowany jest do pracodawców. Organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniej±cych w ich zakładach zagrożeń.

Celem konkursu „BUDUJ BEZPIECZNIE” jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniaj± bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczyniaj± się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju.

Program „Zdob±dĽ dyplom PIP” przeznaczony jest dla pracodawców prowadz±cych zakłady produkcyjne i usługowe, z których działalno¶ci± wi±ż± się zagrożenia zawodowe i zdrowotne oraz którzy mog± sami wykonywać zadania służby bhp. Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występuj±ce w zakładzie problemy i nieprawidłowo¶ci, ocenia ich skalę oraz okre¶la sposoby i terminy ich likwidacji.

Celem konkursu o tytuł „Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy” jest promowanie najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworz±dno¶ci w stosunkach pracy. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach.

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” adresowany jest do pracodawców. Organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniej±cych w ich zakładach zagrożeń.

„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 2012

Ocen± objęte zostały 24 zakłady pracy bior±ce udział w konkursie.

W wyniku dokonanej oceny laureatami konkursu zostali:
W kategorii do 50 zatrudnionych:

I miejsce przyznano:

P.P.H.U. DARTEX Dariusz Kozłowski
91-305 ŁódĽ, ul. Adwokacka 10/12

II miejsce przyznano:

„AMG” Sp. z o.o.
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 36

III miejsce przyznano:

TWIST – POL Sp. z o.o.
97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 73a,

PPHU KORKUS - Jan Korkus
98-330 Pajęczno ul. Wieluńska 126

Wyróżnienie przyznano:

•P.B. „BUDISTAN” Martynowski Stanisław
93-635 ŁódĽ, ul. Tomaszowska 154A,

TULBUD Józef Tulin, Edyta Paszkowska SPÓŁKA JAWNA
97-400 Bełchatów, os. Okrzei 2/146
Za udział w konkursie Dyplomy przyznano:

„BIURPAP” J.M.G. Figińscy spółka jawna
91-341 ŁódĽ, ul. Brukowa 28,

MUZEUM KINEMATOGRAFII
90-312 ŁódĽ, Plac Zwycięstwa 1,

Pabag Sp. z o.o. Bogusław Grz±dziel
97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 73a.

W kategorii od 50 do 250 zatrudnionych:
I miejsce przyznano:

ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o. ¦więtochłowice

Oddział Rawa Mazowiecka 96-200, Konopnica 120
II miejsce przyznano:

Printpack Poland Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Żołnierska 1
III miejsce przyznano:

SP MOULDING POLAND Sp. z o.o. 98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 14
Wyróżnienie przyznano:

POLSKA WODA Sp. z o.o. Aleksandria 1 A 95-035 Ozorków,

FLEXTRONICS LOGISTICS POLAND Sp. z o.o.
92-410 ŁódĽ, Al. Ofiar Terroryzmu 11 wrze¶nia 17,

„LEITZ Polska” Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Duńska 4
Za udział w konkursie Dyplomy przyznano:

ZAKŁAD PIEKARSKO-CIASTKARSKI DANA SPÓŁKA JAWNA Danuta i Ryszard

Szypowscy
95-035 Ozorków, ul. J. Kochanowskiego 4,

ARELAN Spółka Akcyjna
93-008 ŁódĽ, ul. Rzgowska 17 A,

AGAWA. PL Sp. z o.o.
97-200 Tomaszów Maz. ul. Milenijna 38/40
W kategorii powyżej 250 zatrudnionych:
I miejsce przyznano:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Rogowiec ul. ¦więtej Barbary 3
97-400 Bełchatów
II miejsce przyznano:

HAERING POLSKA sp. z o.o.
97-300 Piotrków Tryb., ul. Niska 14
III miejsce przyznano:

Raben Raben Polska Sp. z o.o. Oddział w Strykowie k. Łodzi
Smolice 89 95-010 Stryków
Za udział w konkursie Dyplomy przyznano:

AUNDE Poland Sp. z o.o.
93-529 ŁódĽ, ul. Wróblewskiego 16/18,

„ENGOREM” Spółka z o.o.
92-516 ŁódĽ, ul. Puszkina 78,

WARTA Cementownia

Cementownia Warta Spółka Akcyjna Trębaczew ul. Przemysłowa 17 98-355 Działoszyn,


Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Transportowa 5,

SONOCO POLAND-PACKAGING SERVICES Sp. z o.o.
94-406 ŁódĽ, ul. Nowy Józefów 70

Celem konkursu „BUDUJ BEZPIECZNIE” jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniaj± bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczyniaj± się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju.
W 2012r.
I miejsce
SKANSKA SA Oddział Budownictwa Ogólnego w Łodzi
Budowa budynku biurowego „Green Horizon” w Łodzi przy ul. Pomorskiej 106
II miejsce ex aequo
SKANSKA SA Oddział Budownictwa Ogólnego w Łodzi
Budowa „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury-Art.” w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 3
SGI Spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna ze Szczecina
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Barciński Park” etap III w Łodzi przy ul. Tylnej 6

III miejsce
SGI Spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna ze Szczecina
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Sokołówka Apartamenty I” w Łodzi przy ul. ¦w. Teresy 31

Program „Zdob±dĽ dyplom PIP” przeznaczony jest dla pracodawców prowadz±cych zakłady produkcyjne i usługowe, z których działalno¶ci± wi±ż± się zagrożenia zawodowe i zdrowotne oraz którzy mog± sami wykonywać zadania służby bhp. Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występuj±ce w zakładzie problemy i nieprawidłowo¶ci, ocenia ich skalę oraz okre¶la sposoby i terminy ich likwidacji.
Na podstawie przeprowadzonych przez inspektorów pracy audytów sprawdzaj±cych pozytywn± ocenę otrzymało 34 pracodawców.
Dyplomy PIP w 2012r. otrzymuj±:
1. „COMMA” Karolina Zacerkownyj 91-496 ŁódĽ, ul. ¦witezianki 14/30
2. Hafciarstwo Komputerowe „ARTIS” Cezary Rogalewicz 98-220 Zduńska Wola Tymienice 84B,
3. P.P.H.U. „GUSMAR” Marianna Gotycka-Ćwirko 98-200 Sieradz ul. Złota 2,
4. P.P.U.H. „DANA” Export Import Danuta Szymanek 98-432 Łubnice, Dzietrzkowice ul. Moniuszki 6,
5. Firma Konfekcyjna „POLANA” Halina Jędrzejczak 99-306 Łanięta Niedrzew 2 pos. 73,
6. Piekarnia s. c. Małgorzata i Adam Kowalscy 91-311 Bedlno Wojszyce 68,
7. Firma „DIAMENT” Ryszard Werner 98-200 Zduńska Wola ul. Spacerowa
8. Zakład Ogólnobudowlany Zdzisław Mroczek 91-856 ŁódĽ, ul. Karłowicza 7,
9. Firma Projektowo-Budowlana „SEDAQA - PROBUD” Józef Błaziński 90-537 ŁódĽ, ul. Stefanowskiego 2,
10. Usługi Budowlane Arkadiusz Olak 98-320 Osjaków Kolonia Raducka 1B,
11. P.H.U. „Thermo-Piskuła” Kompleksowe Systemy Ociepleń Budynków Arkadiusz Piskuła 98-335 Działoszyn ul. Pokoju 13,
12. „JAWIRO” s.c. Janusz Maciejewski, Roman Ubych 98-200 Sieradz Kłocko 176 A,
13. Usługi Wielobranżowe „GRZE¦” Grzegorz Nowak 96-200 Rawa Maz. Głuchówek 12,
14. Zakład Usług Le¶nych „AMIDO” S.C. Ireneusz i Hanna Mielczarek 95-061 Dmosin Wola Cyrusowa 55,
15. ARGUS Piotr Sójka 98-270 Złoczew ul. Burzenińska 12/12,
16. P.P.H.U. „MAXIMAR” Prusisz, Krakowiński S.J. Dariusz Prusisz 91-071 ŁódĽ ul. Ogrodowa 74,
17. „KOMTEX” Bożena Komza 91-083 ŁódĽ ul. Kasprzaka 9c,
18. KURCZOBA I S-KA SP.J. Jarosław Striker 91-072 ŁódĽ, ul. Legionów 91,
19. P.H.U. „Maria” Maria Krejner 98-200 Sieradz ul. Plac Wojewódzki 7,
20. Hurtownia „TABAK” s.j. Wawrzyniak i Wspólnicy Witold Wawrzyniak 98-220 Zduńska Wola ul. Opiesińska 17/19,
21. Firma Produkcyjno - Handlowa „LECH” Marcin Kowalczyk 98-100 Łask ul. Widawska 48,
22. P.P.H.U. „SERTOM” Tomasz Witucki 98-160 Sędziejowice, Marzenin ul. Zduńska 18,
23. P.P.H.U. „Czech” Agnieszka i Ireneusz Czech 96-200 Rawa Maz. Wałowice 58,
24. Sklep „KOS” Witold Kosiński 99-400 Łowicz ul. Żołnierska 33,
25. Megmar Logistics & Colsunting Elżbieta Ma¶larz 99-300 Kutno ul. M.C. Skłodowskiej10,
26. Usługowy Zakład Kominiarski „Mistrz Kominiarski” Bogdan Okupski 94-048 ŁódĽ, ul. Szermiercza 11,
27. Przedsiębiorstwo Geodezyjne „GEOTECH” Dawid ¦michura 98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 84 L,
28. Salon Fryzjerski Andrzej Urbaniak 99-200 Poddębice ul. Nadrzeczna 14,
29. Salon Fryzjerski „KAMA” Kamila Fr±ckiewicz 99-300 Kutno ul. Podrzeczna 38,
30. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Konrad Maciejewski 96-200 Rawa Maz. Głuchówek
31. P.P.H.U. & Grzegorz Kiełbowski 93-418 ŁódĽ, ul. Aleksandra 15,
32. Restauracja „MARIE” Maria Wrona 92-504 ŁódĽ, ul. Elsnera 23,
33. BONNY STAR Grzegorz Pomian 96-200 Rawa Maz. Niwna 48C,
34. „RUBICON” Robert Dudek 96-200 Rawa Maz. ul. Reymonta 7/14.

Celem konkursu o tytuł „Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy” jest promowanie najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworz±dno¶ci w stosunkach pracy. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach.

DYPLOMY oraz Nagrody Rzeczowe otrzymuj±:
Pan Zygmunt Ziemer
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy MPK – ŁódĽ Sp. z o.o. w Łodzi ul. Tramwajowa 6,
Pan Henryk Wi¶niewski
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów,
Pan Sławomir Wysocki
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Cementowni „Warta” w Trębaczewie Działoszyn.
Okręgowy Inspektor Pracy Pan Andrzej ¦widerski w dniu 17 sierpnia br. wyst±pił do Głównego Inspektora Pracy w Warszawie o przyznanie zaszczytnej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy dla Pana Zygmunta Ziemera Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w MPK - ŁódĽ Spółka z o.o.
Pan Zygmunt Ziemer pracuje w MPK – ŁódĽ od 1982 r. a więc w roku bież±cym obchodzi jubileusz 30 – lecia pracy zawodowej. Był min. kontrolerem technicznym, mistrzem, inspektorem, administratorem systemu. Funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy pełni od 2008 r. i kieruje 11 oddziałowymi społecznymi inspektorami pracy. W okresie tych 5 lat wykazał się duż± sprawno¶ci± organizatorsk± i efektywno¶ci± w działaniu. W latach 2009 – 2011 był wyróżniany i nagradzany przez OIP w Łodzi w konkursie na Najaktywnieszego Społecznego Inspektora Pracy.
W dniu 31 sierpnia br. Główny Inspektor Pracy nadał Panu Zygmuntowi Ziemerowi Oznakę Honorow± za Zasługi dla Ochrony Pracy.

Z wiar± w dobrych pracodawców

Starszy Inspektor Pracy Specjalista Kamil Kałużny Rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi

tel. 42 635 12 03 tel. 42 636 23 13 wew. 203 tel. 42 636 23 13 - sekretariat OIP PIP w Łodzi (poinformuj± mnie, że Kto¶ pragnie się ze mn± skontaktować)
fax. 42 6368513
90-441 ŁódĽ al. Ko¶ciuszki 123
kancelaria@lodz.pip.gov.pl (poinformuj± mnie, że Kto¶ do mnie napisał maila)
LIDERZY s± w Naszym Regionie!!! Radomsko!!! Piotrków Trybunalski. Rogowiec. Ceńmy Pracodawców, którzy bezpieczeństwo pracowników postrzegaj± jako korzy¶ć, a nie straty! Podsumowanie działań prewencyjnych w Okręgowym Inspektoracie Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi w 2012r. w dniu 15 listopada 2012r. (czwartek) o godz. 11.00 w Forum 76 Business Centre, ŁódĽ al. Piłsudskiego 76.

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w 2012r. (XIX edycja):
W kategorii do 50 zatrudnionych:
III miejsce w województwie łódzkim przyznano:
TWIST – POL Sp. z o.o. 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 73a,
PPHU KORKUS - Jan Korkus 98-330 Pajęczno ul. Wieluńska 126.
Wyróżnienie przyznano:
Pabag Sp. z o.o. Bogusław Grz±dziel 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 73a.

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (XIX edycja):
W kategorii powyżej 250 zatrudnionych:
I miejsce w Polsce w 2012r. i I miejsce w województwie łódzkim w 2012r. przyznano:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec ul. ¦więtej Barbary 3 97-400 Bełchatów
Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w 2012r. (XIX edycja):
W kategorii powyżej 250 zatrudnionych:
II miejsce w województwie łódzkim przyznano:
HAERING POLSKA sp. z o.o.
97-300 Piotrków Tryb., ul. Niska 14

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (XIX edycja):
W kategorii do 50 zatrudnionych:
Wyróżnienie przyznano:
TULBUD Józef Tulin, Edyta Paszkowska SPÓŁKA JAWNA
97-400 Bełchatów, os. Okrzei 2/146

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (XIX edycja):
W kategorii powyżej 250 zatrudnionych:
Za udział w konkursie dyplom przyznano:
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Transportowa 5.

Je¶li pracodawca przestrzega przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa pracy, to powinien być pochwalony; je¶li robi więcej, powinien być doceniony i nagrodzony.

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (XIX edycja):

W kategorii do 50 zatrudnionych:
I miejsce w Polsce w 2012r. i I miejsce w województwie łódzkim w 2012r. przyznano:
P.P.H.U. DARTEX Dariusz Kozłowski
91-305 ŁódĽ, ul. Adwokacka 10/12

W kategorii powyżej 250 zatrudnionych:
I miejsce w Polsce w 2012r. i I miejsce w województwie łódzkim w 2012r. przyznano:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec ul. ¦więtej Barbary 3 97-400 Bełchatów

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” adresowany jest do pracodawców. Organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniej±cych w ich zakładach zagrożeń.

W dniu 15 listopada 2012r. (czwartek) o godz. 11.00 w Forum 76 Business Centre, ŁódĽ al. Piłsudskiego 76 (dojazd i parking od ul. Wydawniczej) odbędzie się podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2012 r. Podczas spotkania nast±pi uroczyste wręczenie 65 laureatom wyróżnień i nagród za udział w konkursach:

Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej.

Buduj Bezpiecznie
Zdob±dĽ Dyplom PIP

Najaktywniejszy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.

Program:

10.30 Rejestracja uczestników
11.00 Uroczyste powitanie
11.10 Informacja o działaniach prewencyjnych i promocyjnych zrealizowanych przez
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
11.25 Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom bior±cym udział w realizacji programów
prewencyjno-promocyjnych
13.25 Występ duetu gitarowego, laureatów konkursów ogólnopolskich
Pan Adam Ciećko oraz Pan Damian Wyrzykowski, uczniowie Pana Marka Tubisa
z Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
13.45 Zakończenie uroczysto¶ci i poczęstunek.

Je¶li pracodawca przestrzega przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa pracy, to powinien być pochwalony; je¶li robi więcej, powinien być doceniony i nagrodzony.

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” adresowany jest do pracodawców. Organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniej±cych w ich zakładach zagrożeń.

Celem konkursu „BUDUJ BEZPIECZNIE” jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniaj± bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczyniaj± się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju.

Program „Zdob±dĽ dyplom PIP” przeznaczony jest dla pracodawców prowadz±cych zakłady produkcyjne i usługowe, z których działalno¶ci± wi±ż± się zagrożenia zawodowe i zdrowotne oraz którzy mog± sami wykonywać zadania służby bhp. Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występuj±ce w zakładzie problemy i nieprawidłowo¶ci, ocenia ich skalę oraz okre¶la sposoby i terminy ich likwidacji.

Celem konkursu o tytuł „Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy” jest promowanie najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworz±dno¶ci w stosunkach pracy. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach.


Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” adresowany jest do pracodawców. Organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniej±cych w ich zakładach zagrożeń.

„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 2012

Ocen± objęte zostały 24 zakłady pracy bior±ce udział w konkursie.

W wyniku dokonanej oceny laureatami konkursu zostali:
W kategorii do 50 zatrudnionych:
I miejsce przyznano:
• P.P.H.U. DARTEX Dariusz Kozłowski
91-305 ŁódĽ, ul. Adwokacka 10/12

II miejsce przyznano:

• „AMG” Sp. z o.o.
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 36
III miejsce przyznano:
• TWIST – POL Sp. z o.o.
97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 73a,
• PPHU KORKUS - Jan Korkus
98-330 Pajęczno ul. Wieluńska 126
Wyróżnienie przyznano:
• P.B. „BUDISTAN” Martynowski Stanisław
93-635 ŁódĽ, ul. Tomaszowska 154A,
• TULBUD Józef Tulin, Edyta Paszkowska SPÓŁKA JAWNA
97-400 Bełchatów, os. Okrzei 2/146
Za udział w konkursie Dyplomy przyznano:
• „BIURPAP” J.M.G. Figińscy spółka jawna
91-341 ŁódĽ, ul. Brukowa 28,
• MUZEUM KINEMATOGRAFII
90-312 ŁódĽ, Plac Zwycięstwa 1,
• Pabag Sp. z o.o. Bogusław Grz±dziel
97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 73a.
W kategorii od 50 do 250 zatrudnionych:
I miejsce przyznano:
• ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o. ¦więtochłowice
Oddział Rawa Mazowiecka 96-200, Konopnica 120
II miejsce przyznano:
• Printpack Poland Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Żołnierska 1
III miejsce przyznano:
• SP MOULDING POLAND Sp. z o.o. 98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 14
Wyróżnienie przyznano:
• POLSKA WODA Sp. z o.o. Aleksandria 1 A 95-035 Ozorków,
• FLEXTRONICS LOGISTICS POLAND Sp. z o.o.
92-410 ŁódĽ, Al. Ofiar Terroryzmu 11 wrze¶nia 17,
• „LEITZ Polska” Spółka z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Duńska 4

Za udział w konkursie Dyplomy przyznano:

• ZAKŁAD PIEKARSKO-CIASTKARSKI DANA SPÓŁKA JAWNA Danuta i Ryszard
Szypowscy
95-035 Ozorków, ul. J. Kochanowskiego 4,
• ARELAN Spółka Akcyjna
93-008 ŁódĽ, ul. Rzgowska 17 A,
• AGAWA. PL Sp. z o.o.
97-200 Tomaszów Maz. ul. Milenijna 38/40
W kategorii powyżej 250 zatrudnionych:

I miejsce przyznano:
• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Rogowiec ul. ¦więtej Barbary 3
97-400 Bełchatów
II miejsce przyznano:
• HAERING POLSKA sp. z o.o.
97-300 Piotrków Tryb., ul. Niska 14
III miejsce przyznano:
• Raben Raben Polska Sp. z o.o. Oddział w Strykowie k. Łodzi
Smolice 89 95-010 Stryków

Za udział w konkursie Dyplomy przyznano:
• AUNDE Poland Sp. z o.o.
93-529 ŁódĽ, ul. Wróblewskiego 16/18,
• „ENGOREM” Spółka z o.o.
92-516 ŁódĽ, ul. Puszkina 78,
• WARTA Cementownia
Cementownia Warta Spółka Akcyjna Trębaczew ul. Przemysłowa 17 98-355 Działoszyn,
• Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Transportowa 5,
• SONOCO POLAND-PACKAGING SERVICES Sp. z o.o.
94-406 ŁódĽ, ul. Nowy Józefów 70
Celem konkursu „BUDUJ BEZPIECZNIE” jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniaj± bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczyniaj± się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju.
W 2012r.
I miejsce
SKANSKA SA Oddział Budownictwa Ogólnego w Łodzi
Budowa budynku biurowego „Green Horizon” w Łodzi przy ul. Pomorskiej 106
II miejsce ex aequo
SKANSKA SA Oddział Budownictwa Ogólnego w Łodzi
Budowa „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury-Art.” w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 3
SGI Spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna ze Szczecina
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Barciński Park” etap III w Łodzi przy ul. Tylnej 6
III miejsce
SGI Spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna ze Szczecina
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Sokołówka Apartamenty I” w Łodzi przy ul. ¦w. Teresy 31
Program „Zdob±dĽ dyplom PIP” przeznaczony jest dla pracodawców prowadz±cych zakłady produkcyjne i usługowe, z których działalno¶ci± wi±ż± się zagrożenia zawodowe i zdrowotne oraz którzy mog± sami wykonywać zadania służby bhp. Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występuj±ce w zakładzie problemy i nieprawidłowo¶ci, ocenia ich skalę oraz okre¶la sposoby i terminy ich likwidacji.
Na podstawie przeprowadzonych przez inspektorów pracy audytów sprawdzaj±cych pozytywn± ocenę otrzymało 34 pracodawców.
Dyplomy PIP w 2012r. otrzymuj±:
1. „COMMA” Karolina Zacerkownyj 91-496 ŁódĽ, ul. ¦witezianki 14/30
2. Hafciarstwo Komputerowe „ARTIS” Cezary Rogalewicz 98-220 Zduńska Wola Tymienice 84B,
3. P.P.H.U. „GUSMAR” Marianna Gotycka-Ćwirko 98-200 Sieradz ul. Złota 2,
4. P.P.U.H. „DANA” Export Import Danuta Szymanek 98-432 Łubnice, Dzietrzkowice ul. Moniuszki 6,
5. Firma Konfekcyjna „POLANA” Halina Jędrzejczak 99-306 Łanięta Niedrzew 2 pos. 73,
6. Piekarnia s. c. Małgorzata i Adam Kowalscy 91-311 Bedlno Wojszyce 68,
7. Firma „DIAMENT” Ryszard Werner 98-200 Zduńska Wola ul. Spacerowa
8. Zakład Ogólnobudowlany Zdzisław Mroczek 91-856 ŁódĽ, ul. Karłowicza 7,
9. Firma Projektowo-Budowlana „SEDAQA - PROBUD” Józef Błaziński 90-537 ŁódĽ, ul. Stefanowskiego 2,
10. Usługi Budowlane Arkadiusz Olak 98-320 Osjaków Kolonia Raducka 1B,
11. P.H.U. „Thermo-Piskuła” Kompleksowe Systemy Ociepleń Budynków Arkadiusz Piskuła 98-335 Działoszyn ul. Pokoju 13,
12. „JAWIRO” s.c. Janusz Maciejewski, Roman Ubych 98-200 Sieradz Kłocko 176 A,
13. Usługi Wielobranżowe „GRZE¦” Grzegorz Nowak 96-200 Rawa Maz. Głuchówek 12,
14. Zakład Usług Le¶nych „AMIDO” S.C. Ireneusz i Hanna Mielczarek 95-061 Dmosin Wola Cyrusowa 55,
15. ARGUS Piotr Sójka 98-270 Złoczew ul. Burzenińska 12/12,
16. P.P.H.U. „MAXIMAR” Prusisz, Krakowiński S.J. Dariusz Prusisz 91-071 ŁódĽ ul. Ogrodowa 74,
17. „KOMTEX” Bożena Komza 91-083 ŁódĽ ul. Kasprzaka 9c,
18. KURCZOBA I S-KA SP.J. Jarosław Striker 91-072 ŁódĽ, ul. Legionów 91,
19. P.H.U. „Maria” Maria Krejner 98-200 Sieradz ul. Plac Wojewódzki 7,
20. Hurtownia „TABAK” s.j. Wawrzyniak i Wspólnicy Witold Wawrzyniak 98-220 Zduńska Wola ul. Opiesińska 17/19,
21. Firma Produkcyjno - Handlowa „LECH” Marcin Kowalczyk 98-100 Łask ul. Widawska 48,
22. P.P.H.U. „SERTOM” Tomasz Witucki 98-160 Sędziejowice, Marzenin ul. Zduńska 18,
23. P.P.H.U. „Czech” Agnieszka i Ireneusz Czech 96-200 Rawa Maz. Wałowice 58,
24. Sklep „KOS” Witold Kosiński 99-400 Łowicz ul. Żołnierska 33,
25. Megmar Logistics & Colsunting Elżbieta Ma¶larz 99-300 Kutno ul. M.C. Skłodowskiej10,
26. Usługowy Zakład Kominiarski „Mistrz Kominiarski” Bogdan Okupski 94-048 ŁódĽ, ul. Szermiercza 11,
27. Przedsiębiorstwo Geodezyjne „GEOTECH” Dawid ¦michura 98-200 Sieradz ul. Jana Pawła II 84 L,
28. Salon Fryzjerski Andrzej Urbaniak 99-200 Poddębice ul. Nadrzeczna 14,
29. Salon Fryzjerski „KAMA” Kamila Fr±ckiewicz 99-300 Kutno ul. Podrzeczna 38,
30. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Konrad Maciejewski 96-200 Rawa Maz. Głuchówek
31. P.P.H.U. & Grzegorz Kiełbowski 93-418 ŁódĽ, ul. Aleksandra 15,
32. Restauracja „MARIE” Maria Wrona 92-504 ŁódĽ, ul. Elsnera 23,
33. BONNY STAR Grzegorz Pomian 96-200 Rawa Maz. Niwna 48C,
34. „RUBICON” Robert Dudek 96-200 Rawa Maz. ul. Reymonta 7/14.

Celem konkursu o tytuł „Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy” jest promowanie najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworz±dno¶ci w stosunkach pracy. Oczekiwanym rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach.

DYPLOMY oraz Nagrody Rzeczowe otrzymuj±:
Pan Zygmunt Ziemer
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy MPK – ŁódĽ Sp. z o.o. w Łodzi ul. Tramwajowa 6,
Pan Henryk Wi¶niewski
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów,
Pan Sławomir Wysocki
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Cementowni „Warta” w Trębaczewie Działoszyn.
Okręgowy Inspektor Pracy Pan Andrzej ¦widerski w dniu 17 sierpnia br. wyst±pił do Głównego Inspektora Pracy w Warszawie o przyznanie zaszczytnej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy dla Pana Zygmunta Ziemera Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w MPK - ŁódĽ Spółka z o.o.
Pan Zygmunt Ziemer pracuje w MPK – ŁódĽ od 1982 r. a więc w roku bież±cym obchodzi jubileusz 30 – lecia pracy zawodowej. Był min. kontrolerem technicznym, mistrzem, inspektorem, administratorem systemu. Funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy pełni od 2008 r. i kieruje 11 oddziałowymi społecznymi inspektorami pracy. W okresie tych 5 lat wykazał się duż± sprawno¶ci± organizatorsk± i efektywno¶ci± w działaniu. W latach 2009 – 2011 był wyróżniany i nagradzany przez OIP w Łodzi w konkursie na Najaktywnieszego Społecznego Inspektora Pracy.
W dniu 31 sierpnia br. Główny Inspektor Pracy nadał Panu Zygmuntowi Ziemerowi Oznakę Honorow± za Zasługi dla Ochrony Pracy.

Z wiar± w dobrych pracodawców

Starszy Inspektor Pracy Specjalista Kamil Kałużny Rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi
tel. 42 635 12 03 tel. 42 636 23 13 wew. 203 tel. 42 636 23 13 - sekretariat OIP PIP w Łodzi (poinformuj± mnie, że Kto¶ pragnie się ze mn± skontaktować)
fax. 42 6368513
90-441 ŁódĽ al. Ko¶ciuszki 123
kancelaria@lodz.pip.gov.pl (poinformuj± mnie, że Kto¶ do mnie napisał maila)
kamil.kaluzny@lodz.pip.gov.pl www.lodz.oip.pl

Ľródło: Weronika Szczepańska, Wolontariusz Szlachetnej Paczki


Reklama"tWWWoje Radomsko" - Poleć nasz± gazetę znajomemuhome | o nas | reklama | nieruchomo¶ci | sport firmy | kontakt | regulamin | dodaj newsa
copyright and design by mida ||| wszelkie prawa zastrzeżone