główna kontakt Dodaj do ulubionych startuj z nami     

Finanse

Nieruchomości

giełda

praca

pogoda

rozrywka

tWWWoje Radomsko! i masz co chcesz... wiedzieć

mapa gazety

:: biznes
:: informacje
:: auto
:: dziecko
:: kultura
:: film
:: imprezy
:: media
:: telefony
:: zdrowie i uroda
:: komunikacja
:: organizacje
:: nasze miasto
:: sport
:: turystyka
:: usługi


Reklama

informacje

22.11.2012r.-22.04.2013r.
Konkursu pt. "Miejsce Przyjazne Seniorom"

Regulamin konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” organizowanego w ramach lokalnego programu obchodów
ROK 2012- Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku wpisującego się w obchody
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

§1

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady konkursu pod nazwą
"Miejsce przyjazne seniorom",
"Miejsce Przyjazne Mamie i Dziecku"
"Miejsce Przyjazne Rodzinom "

który realizowany jest przez fundacje , zwany dalej "Organizatorem".

2. Celem programu jest promowanie miejsc na terenie Radomsko , takich jak: kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje: kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, użyteczności publicznej i inne, odpowiadające na potrzeby starszych mieszkańców, poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy. Miejsc, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

3. Konkurs prowadzony będzie w okresie od 22 listopada 2012 do 22 04 2013roku. .

4. Przewiduje się kolejne edycje konkursu.

§2

1. Zgłoszenie kandydatur odbywa się na specjalnym formularzu(stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu) oraz na stronach internetowych:

2. Wypełniony formularz złożyć za pośrednictwem poczty.; fundacja.ace@gmail.com

3. Do konkursu zgłaszać się mogą m.in:


instytucje,
firmy,
organizacje,
urzędy,
osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce
inne spełniające kryteria Regulaminu, które, w ramach swoich działań, mają przygotowaną specjalną ofertę skierowaną do seniorów
ludzie

4. W szczególnych przypadkach kandydaturę zgłosić może Prezydent Miasta Starosta powiatu Radomszczańskiego Prezes Fundacji

5. Instytucje ubiegające się o Certyfikat muszą charakteryzować się:
szczególną otwartością i przychylnością wobec osób starszych,
świadczeniem specjalnych usług i/lub ofertą artykułów dla seniorów,
proponowaniem atrakcyjnej oferty (np. rabatowej) dla seniorów,
innymi cechami, które wskazywałyby na działalność prosenioralną.
Jak również w kategorii ; Mamie i Dziecku , Rodzinom
miejsce wolne od dymu
przestrzeń dla dzieci, jej bezpieczeństwo i wyposażenie
podjazd dla wózków
krzesełka dla dzieci i inne udogodnienia
udogodnienia podczas karmienia dziecka piersią lub przy podgrzewaniu pokarmu
miejsce do przewinięcia dziecka
dodatkowe atrakcje i udogodnienia dla dzieci
Edukacja

6. Zgłoszenie wymaga prawidłowo i kompletnie wypełnionego „Wniosku
o przyznanie tytułu „Miejsce przyjazne”

7. Miejsca, które uzyskają Certyfikat zostaną:
zaprezentowane na stronach internetowych Organizatora,
przedstawione w mediach lokalnych wraz z prezentacją ofert dla seniorów,
uhonorowane specjalnym certyfikatem "Miejsca Przyjaznego ", którym będą mogły oznakować swoją siedzibę.

8. Zgłoszenia rozpatrywane będą przez komisję konkursową, złożoną z 5 wydelegowanych przedstawicieli z różnych organizacji , przedstawiciela miasta , przedstawiciela starostwa

9. Uroczyste roztrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2013r.

10. Wybór laureata może być poprzedzony wizytacją zgłoszonego miejsca czy wywiadem .

11. Laureatowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Certyfikatu w formie pisemnej w ciągu trzech dni od daty uzyskania informacji o przyznaniu tytułu.

§ 3

1. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można drogą mailowy: albo telefonicznie tel. 781180578 ; e-mail: fundacja.ace@gmail.com

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w treści regulaminu

źródło: Ewa Kaczmarczyk, FUNDACJA "AKTYWNE CENTRUM EDUKACJI UNIWERSYTET OTWARTY DLA KAŻDEGO tel 515496617


Reklama"tWWWoje Radomsko" - Poleć naszą gazetę znajomemuhome | o nas | reklama | nieruchomości | sport firmy | kontakt | regulamin | dodaj newsa
copyright and design by mida ||| wszelkie prawa zastrzeżone